ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

 

Επίσκεψη στο Aγιο Όρος επιτρέπεται, σύμφωνα με τον Καταστατικό χάρτη Τυπικό της Μοναστικής Πολιτείας, μόνο στους άντρες.

Στις γυναίκες δεν επιτρέπεται ούτε η προσέγγιση στις ακτές του Όρους.

Οι Έλληνες επισκέπτες πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα καί απαραιτήτως τα διαμονητήρια τα οποία και προμηθεύονται κατά την επιβιβαση τους στην Ουρανούπολη.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΤΗΡΙΩΝ

Τηλέφωνο για έκδοση Διαμονητηρίων 2310252575. Η δήλωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 μήνες πριν, καθώς και ο ακριβής αριθμός των επισκεπτών και η δήλωση των στοιχείων τους, και οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 5
Οι αλλοδαποί επισκέπτες γίνονται δεκτοί σε περιορισμένο αριθμό ημερησίως γύρω στους 10.